Privacy Policy

Patricia Nelen
Executive Support • Projectbegeleiding
Gansvelden 20
5685 HB Best
KvK: 75160684


Waarom deze privacyverklaring?


In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres, je IP-adres, een foto, bankrekeningnummer, enz.

Omdat je je persoonsgegevens deelt als je klant bent of als je bijv. een offerte of informatie aanvraagt, informeer ik in deze privacyverklaring hoe ik omga met jouw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die ik verwerk


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrektBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevensIk verwerk nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Verder heb ik niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar.Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

  Ik verwerk de hiervoor genoemde persoonsgegeven om mijn werk goed te kunnen doen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat ik een gerechtvaardigd belang heb, zoals:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Een koopovereenkomst te sluiten
 • Goederen en diensten bij je af te leveren
 • Facturen te versturen en betalingen te verwerken
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.
  Privacyverklaring Patricia Nelen Versie: juli 2019 1

Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van diensten, aanbiedingen, nieuws of uitnodigingen. Ik gebruik jouw persoonsgegevens pas voor marketingactiviteiten als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Afmelden kan uiteraard altijd door een email te sturen naar: info@patricianelen.nl.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 • Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden persoonsgegevens bewaard zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Nadat de overeenkomst is beëindigd worden persoonsgegevens nog vijf jaar bewaard.
 • Heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrief of andere marketing uitingen, dan worden jouwgegevens bewaard totdat je je toestemming intrekt.
 • Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.Verstrekking van persoonsgegevens aan derdenJouw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Deze derden zijn bijvoorbeeld de boekhouder/accountant, de externe IT-adviseur die alle beveiliging, e-mail, webhosting, e.d. regelt. Voor zover noodzakelijk volgens de AVG, sluit ik een verwerkersovereenkomsten met deze derden.Ik maak gebruik van marketingtools van buiten de EU, zoals linkedin, facebook, instagram. Deze partijen hebben verklaard (zie de Privacy Statements op hun websites) dat zij jouw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG. Ik geef deze partijen geen toestemming om verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor diensten anders dan waar ik de tools voor gebruik
 • Cookies

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies wordt bijvoorbeeld toegepast bij een eerste bezoek aan mijn website. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser. Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Privacyverklaring Patricia Nelen Versie: juli 2019 2

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@patricianelen.nl. Identificeer jezelf bij zo’n verzoek, zodat ik er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Stuur een kopie van je ID mee, waarin je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart maakt. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens die je invult via www.patricianelen.nl, worden tijdens de verzending versleuteld.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@patricianelen.nl.

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Privacyverklaring Patricia Nelen Versie: juli 2019 3